Tri Pak  Diesel Booster

TriPak DieselBooster

Hva er miljødisel?

 Vi selger TriPak tilpasset Norsk kvalitet på drivstoff, 1 flaske til 650 liter diesel.

I dag er all diesel såkalt miljødiesel hvilket til forveksling gir lignende utfordringer.

som ved etanolinnblanding i bensin. Det innebærer en reduksjon av svovelinnhold fra 50 ppm til 2 ppm, noe som gir kraftig redusert smøring til vitale drivstoffkomponenter som mate,- og injeksjonspumper samt innsprøytningsdyser.

 

Tri-Pak Dieselbooster er en spesiell petrokjemisk blanding i en lett petroleumsbærer. Den er utviklet for å være blandbar i alle typer diesel.



TriPak DieselBooster kvalitetsprudukt for opptimering av diaselforbrenningen.
Siden 1984 har TriPak Diesel Booster vært ute på markedet. Produksjonen har under årenes løp blitt forbedret for å få optimal effekt for alle dieselsorter som eksisterer på markedet.

Hva er TriPak DieselBooster?
Diesel Booster er en spesiell petrokjemisk blanding med et lett petroleuminnhold. Den er fremstilt for å være blandbar med alle typer diesel.

  • Smører og rengjør dyser og pumpe.
  • Forhøyer cetan-verdien.
  • Bedre forbrenning.
  • 60-80% lavere sotutslipp
  • Motvirker parafinering.

Hvor bruker man TriPak DieselBooster?
I alle typer og størrelser av dieselmotorer, i personbil, lastebil,tåg, skip, generatorer. kompressorer, traktor m.m.

Hvordan bruker man TriPak DieselBooster?
30ml. DieselBooster blandes med 50 liter diesel.

TriPak DieselBooster inneholder petroleumsbærere, ekstremtrykk smøremiddel, forbrenningsøkende og korrosjonsmotvirkende aditiver.

TriPak metallbehandler og DieselBooster er en fantastisk kombinasjon som gir sikrere drift og økt levetid på motoren. Dette resulterer i lavere driftskostnader.