TriPak Dieselbooster 6 pakning

TriPak DieselBooster 6 paknig. Kun kr.166,50 pr.stk.

  • Artnr: TRI 101 6pk
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

I dag er all diesel såkalt miljødiesel hvilket til forveksling gir lignende utfordringer

som ved etanolinnblanding i bensin.

Det innebærer en reduksjon av svovelinnhold fra 50 ppm til 2 ppm, noe som gir kraftig redusert smøring til vitale drivstoffkomponenter som mate,- og injeksjonspumper samt innsprøytningsdyser.

Tri-Pak Dieselbooster er en spesiell petrokjemisk blanding i en lett petroleumsbærer. Den er utviklet for å være blandbar i alle typer diesel.

• Smører og rengjør dyser og injeksjonspumper.

• Øker cetanverdiet.

• Gir bedret forbrenning.

• 60 – 80% redusert sotutslipp. (k-verdi)

• Forhindrer parafinering.

• Forhindrer at mikroorganismer (dieselbakterier) oppstår og gjør skade på drivstoffsystem.

• Smører og rengjør EGR ventil.

Moderne dieselbiler har et partikkelfilter i forbindelse med eksosanlegg som skal ta hånd om uforbrente partikler (sot) fra motoren.

Tester ved bruk av Tri-Pak Dieselbooster har vist at bytteintervallet på filteret økes 4 – 5 ganger ved kontinuelig bruk av Tri-Pak.